0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Russia Liga Pro
Dmitry Krivonos
۱
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۰۰
Sergey Lanovenko
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Roman Zelenskii
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۳:۰۰
Igor Mihaylov
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۰۰:۱۵
Sergey Myagkov
۳
۱
Dmitry Krivonos
Finished
۰۱:۰۰
Roman Zelenskii
۰
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۴:۰۰
Andrey Artemov
۳
۱
Nikita Lyfenko
Finished
۰۴:۱۵
Sergey Lanovenko
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۴:۴۵
Andrey Artemov
۳
۲
Vladimir Eremin
Finished
۰۳:۱۵
Aleksandr Fedorov
۳
۰
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۱۵
Aleksandr Fedorov
۲
۳
Valery Kutin
Finished
۰۴:۱۵
Valery Kutin
۱
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۱:۱۵
Igor Mihaylov
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۲
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۳۰
Valery Kutin
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Mameka
۰
۳
Dmitry Krivonos
Finished
۰۳:۳۰
Oleg Popov
۲
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۰:۰۰
Vladimir Eremin
۳
۱
Nikita Lyfenko
Finished
۰۰:۱۵
Maksim Mameka
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۳۰
Dmitriy Lyalichev
۳
۱
Andrey Artemov
Finished
۰۰:۴۵
Yuriy Lbov
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Nikita Lyfenko
۳
۰
Mikhail Reznikov
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Popov
۳
۲
Maksim Mameka
Finished
۰۱:۳۰
Vladimir Eremin
۲
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۱:۴۵
Mikhail Reznikov
۰
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۲:۱۵
Nikita Lyfenko
۲
۳
Dmitriy Lyalichev
Finished
۰۲:۴۵
Yuriy Lbov
۳
۲
Sergey Lanovenko
Finished
۰۳:۴۵
Dmitriy Lyalichev
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۳:۴۵
Dmitry Krivonos
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۴:۳۰
Mikhail Reznikov
۳
۰
Vladimir Eremin
Finished
۰۴:۴۵
  Czech Republic Pro League
Milan Klement
۳
۲
Jiri Louda
Finished
۰۲:۰۰
Jan Jablonovsky
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۳:۰۰
Milan Klement
۱
۳
Jiri Louda
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Beranek
۲
۳
Lubomir Jonas
Finished
۰۰:۳۰
Milan Urban
۱
۳
Milan Klement
Finished
۰۱:۰۰
Milan Fisera
۱
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۴:۰۰
Josef Medek
۳
۱
Eric Maresh
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Beranek
۳
۱
Ondrej Svoboda
Finished
۰۱:۳۰
Martin Kacerovsky
۳
۱
Jiri Beranek
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Svoboda
۰
۳
Martin Kacerovsky
Finished
۰۱:۰۰
Milan Vrabec
۳
۱
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۳:۳۰
Eric Maresh
۳
۱
Jakub Boruvka
Finished
۰۰:۰۰
Radomir Revay
۱
۳
Pavel Wawrosz
Finished
۰۲:۰۰
Lukas Boruvka
۳
۱
Josef Medek
Finished
۰۲:۰۰
Martin Sychra
۳
۲
Milan Vrabec
Finished
۰۲:۳۰
Lubomir Jonas
۲
۳
Martin Kacerovsky
Finished
۰۲:۰۰
Milan Fisera
۲
۳
Tomas Fisar
Finished
۰۲:۳۰
Tomas Fisar
۲
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۰۵:۰۰
Milan Vrabec
۰
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۵:۰۰
Jiri Louda
۳
۱
Robin Pacha
Finished
۰۰:۳۰
Jakub Boruvka
۰
۳
Lukas Boruvka
Finished
۰۰:۳۰
Martin Biolek
۰
۳
Petr Vicherek
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Fisar
۳
۱
Milan Smrcek
Finished
۰۳:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۰
Jan Potensky
Finished
۰۴:۳۰
Milan Smrcek
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۴:۳۰
Jan Potensky
-
-
Martin Sychra
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Plachy Jiri
-
-
Milan Fisera
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Jan Jablonovsky
-
-
Milan Smrcek
بازی شروع نشده است
۰۶:۰۰
Lubor Sulava
-
-
Vaclav Hruska Snr
بازی شروع نشده است
۰۶:۰۰
  Europe TT Elite Series
Kowalczyk Marcin
۳
۰
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۲:۲۵
Artur Sobel
۰
۳
Krzystof Guminski
Finished
۰۱:۲۰
Jakub Witkowski
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۱:۱۵
Krzystof Guminski
۳
۲
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۲:۱۰
Damian Korczak
۱
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۵۵
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Wisniewski Bartlomiej
Finished
۰۳:۴۵
Jakub Witkowski
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۰۲:۲۵
Michal Minda
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۵۵
Piotr Chlodnicki
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۰۱:۴۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۲:۵۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۳:۲۵
Frantisek Krcil
۳
۰
Michal Minda
Finished
۰۱:۴۵
Krystian Kolodziej
۳
۱
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۲:۰۵
Mateusz Misiak
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۲:۳۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Artur Sobel
Finished
۰۳:۰۰
Piotr Chlodnicki
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۰۳:۱۵
Artur Sobel
-
-
Krzysztof Kotyl
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۵
Jakub Witkowski
۰
۳
Michal Krzyzanowski
Finished
۰۰:۰۵
Michal Minda
۳
۰
Krzystof Guminski
Finished
۰۰:۰۵
Artur Sobel
۰
۳
Frantisek Krcil
Finished
۰۰:۳۰
Piotr Chlodnicki
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۰:۳۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۵۰
Jakub Witkowski
-
-
Karol Wisniewski
بازی شروع نشده است
۰۴:۰۵
Rudomina Kamil
۱
۳
Artur Sobel
Finished
۰۴:۱۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۴:۳۵
Rudomina Kamil
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۰۰
Staszczyk Konrad
۰
۰
Jakub Witkowski
inprogress
۰۵:۰۵
Krystian Kolodziej
-
-
Michal Krzyzanowski
بازی شروع نشده است
۰۵:۲۵
Mateusz Misiak
۰
۰
Artur Sobel
inprogress
۰۵:۲۵
Piotr Chlodnicki
-
-
Karol Wisniewski
بازی شروع نشده است
۰۵:۴۵
Grzegorz Poliniewicz
-
-
Rudomina Kamil
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۰
Jakub Witkowski
-
-
Michal Krzyzanowski
بازی شروع نشده است
۰۶:۰۵
  World World Team Championships Women
Christina Kallberg
۱
۲
Barbora Balazova
inprogress
۰۵:۰۰
Daniela Ortega
۱
۱
Meshref Dina
inprogress
۰۵:۰۰
  World TT-CUP
Gala Bartlomiej
۳
۰
Damian Bucko
Finished
۰۰:۰۰
Marat Filip
۳
۲
Jan Hendrych
Finished
۰۰:۱۰
Ales Brandtl
۳
۲
Filip Nemec
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Beran
۳
۰
Petr Silhan
Finished
۰۰:۲۵
Dawid Stapor
۳
۲
Karol Sulkowski
Finished
۰۰:۲۵
Karol Guzy
۲
۳
Przemyslaw Gorski
Finished
۰۰:۳۰
Pasek Dominik
۳
۱
Adam Rek
Finished
۰۰:۴۰
Petr Vanek
۱
۳
Filip Nemec
Finished
۰۰:۵۰
Petr Dvorak
۲
۳
Martin Stusek
Finished
۰۰:۵۵
Filip Kociuba
۲
۳
Valois Kayque
Finished
۰۰:۵۵
Adrian Piegza
۳
۲
Damian Bucko
Finished
۰۱:۰۰
Marat Filip
۱
۳
Adam Rek
Finished
۰۱:۱۰
Blazej Warpas
۳
۱
Maciej Kolek
Finished
۰۱:۲۵
Tomas Beran
۳
۰
Martin Stusek
Finished
۰۱:۲۵
Bartlomiej Molka
۰
۳
Gala Bartlomiej
Finished
۰۱:۳۰
Jan Hendrych
۲
۳
Pasek Dominik
Finished
۰۱:۴۰
Ales Brandtl
۳
۱
Filip Nemec
Finished
۰۱:۴۰
Petr Silhan
۳
۰
Petr Dvorak
Finished
۰۱:۵۵
Przemyslaw Gorski
۰
۳
Karol Guzy
Finished
۰۲:۰۰
Marat Filip
۳
۱
Jan Hendrych
Finished
۰۲:۲۵
Damian Bucko
۳
۱
Bartlomiej Molka
Finished
۰۲:۳۰
Pasek Dominik
۳
۰
Adam Rek
Finished
۰۲:۵۵
Tomas Beran
۰
۳
Martin Stusek
Finished
۰۲:۵۵
Adrian Piegza
۲
۳
Gala Bartlomiej
Finished
۰۳:۰۰
Leo Malin
۳
۰
Rags Mohanty
Finished
۰۳:۰۵
Mitesh Shah
۳
۱
Chen Jining
Finished
۰۳:۱۰
Wiechec Adrian
۳
۱
Darek Kleczko
Finished
۰۳:۳۰
Leo Malin
۳
۱
Chen Jining
Finished
۰۳:۳۵
Rags Mohanty
۱
۳
Mitesh Shah
Finished
۰۳:۴۰
Kurzak Bronislaw
۲
۳
Franciszek Jastrzebowski
Finished
۰۴:۰۰
Leo Malin
۳
۱
Mitesh Shah
Finished
۰۴:۰۵
Chen Jining
۳
۲
Rags Mohanty
Finished
۰۴:۱۰
Fabian Sikora
۱
۳
Darek Kleczko
Finished
۰۴:۳۰
Wiechec Adrian
۳
۱
Kurzak Bronislaw
Finished
۰۵:۰۰
Leo Malin
۲
۲
Mitesh Shah
inprogress
۰۵:۰۰
Fahimi Nader
-
-
Dahua Song
بازی شروع نشده است
۰۵:۲۰
Fabian Sikora
-
-
Franciszek Jastrzebowski
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید